ייעוץ פיננסי
  מושגי יסוד בעולם הפנסיה

ייעוץ פיננסי

מושגי יסוד בעולם הפנסיה

אנו נפגשים עם המושג פנסיה בצורות שונות ,  אומרים :  יצא לפנסיה , מקבל פנסיה , תכניות פנסיה   גיל הפנסיה   ועוד...

אז מה זה פנסיה ?

פנסיה היא סוג של הכנסה ( גמלה , קצבה ) חודשית שמקבל אדם בהגיעו לגיל מסויים ( גיל הפרישה )ובדרך כלל מפסיק לעבוד ומתחיל לקבל הכנסה שוטפת חודשית מקופה שצבר בה כספים בעבר לצורך זה , צבירת הכספים נעשית ע"י העובד והמעביד במקרה של עובד שכיר ובאופן עצמאי כשמדובר בעצמאי .

מטרות לתכניות  הפנסיה 

  לתכניות הפנסיה   ארבע מטרות עיקריות

  • הבטחת הכנסה חודשית לעמית בגיל הפרישה
  • הבטחת הכנסה חודשית לעמית במקרה של אובדן כושר עבודה
  • הבטחת הכנסה לשאירי עובד במקרה של פטירה
  • הבטחת הכנסה לשאירי גמלאי ( שיצא לפנסיה )

גיל פרישה 

חוק גיל פרישה מגדיר סוגי   גילאים שונים לפרישה וקובע כללים אחידים לעניין זה

  • גיל פרישת חובה :   זה גיל שבו רשאי מעסיק לחייב עובד לפרוש , והא כיום גיל 67 לנשים וגברים
  • גיל פרישה מוקדמת : הוא גיל 60 לנשים וגברים  , בגיל זה רשאי עובד לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה חודשית כפוף לזכויות הפנסיה שצבר
  • גיל פרישה  :  הגיל שבהגיע  אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ( בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם ולקבל גמלה )  כיום זה גיל 62 לאשה וגיל 67   לגבר ,

בעצם חוק גיל הפרישה העלה באופן מדורג את גיל הפרישה הן לנשים והן לגברים ויש לבדוק לכל אחד מה גיל הפרישה שלו

מוצרים  פנסיונים 

בעצם כל אחד יכול להחליט לדאוג לפנסיה שלו באופן עצמאי , לצורך הדוגמא לחסוך

כספים לעת זקנה , או לרכוש נכס מניב  ועוד אינסוף אפשרויות כאלה ,

 החסרון של שיטות אלו , שצריך הרבה שנים עד שצוברים הון מספיק , ואין כסויים ביטוח למקרים של חלילה פטירה או אובדן כושר עבודה

 לכן הרשויות הגדירו סל של מוצרים שנקראים מוצרים פנסיוניים , וכדי לעודד הציבור לחסוך לפנסיה באמצעות מוצרים אלו , הרשויות קבעו מנגנון הטבות במס הכנסה הן לעמית והן למעסיק , 

 

סל המוצרים כפי שנקבע בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים :

  "סוג מוצר פנסיוני" – כל אחד מאלה, לרבות כל שילוב ביניהם:

(1) קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח;

(1א) קופת גמל לחיסכון;

(2) קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח;

(3) קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח;

(4) קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח;

(4א) (נמחקה);

(5) קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח;

(6) קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח;

(7) קרן השתלמות;

(7א) קופת גמל להשקעה;

(8) ביטוחים שבהם מבוטחים עמיתים בקופת גמל לפי סעיף 16(ד)(6) לחוק הפיקוח על קופות גמל, לפי תכנית ביטוח שהתיר הממונה הכלולה בקופת גמל המנויה בפסקאות (1) עד (7) או הנמכרת אגב אחת מאלה;

(9) כל סוג מוצר אחר שקבע השר;

 

ובפשטות ,  מוצרים פנסיונים כוללים    קופות גמל , קרן השתלמות קרן פנסיה וביטוח מנהלים וביטוחים מסוימים

השתדלתי כאן להציג מושגים בסיסיים בלבד , אין להסתמך על מידע זה לקבלת החלטות  בתחום הפנסיה או כתחליף ליעוץ  אישי .

מומלץ לקבל ייעוץ אובייקטיבי לתיק הפנסיוני האישי ,


 לשאלות , בירורים ותיאום פגישה  נא לפנות בצור קשר באתר

בברכה לחיים טובים ,

קאסם סלאם