ייעוץ פיננסי
  מהו תזרים מזומן

ייעוץ פיננסי

מהו תזרים מזומן   ?

 

תזרים מזומן מתייחס לתנועות הכסף הן מחוץ לעסק פנימה אל העסק והן מהעסק החוצה  . הדוח מציג סך הכספים הנכנסים לעסק וסך הכספים היוצאים ממנו בפועל בתקופה מסוימת ואת יתרת המזומן הקיימת בעסק בסוף תקופת הדוח . 

 יש הבדל בין הרווח של העסק ובין תזרים המזומן  , ישנם מצבים שבהם העסק הוא רווחי לפי דוחות רווח והפסד , אך במציאות ישנם אותות מצוקה שלעיתים גורמים לקריסת העסק .

 דוח רוח והפסד מתייחס לעצם קיום ההתחייבות להוצאה או הכנסה ולא מתייחס לעיתוי התשלום בפועל,   כך לדוגמא אם העסק מכר סחורה ללקוח ב 1000 שח , בדוח רווח והפסד נרשום מכירות 1000 שח ,  ומכירות אלו ישפיעו על שורת הרווח בדוח . 

 בפועל אם העסק מכר בהקפה ולא נכנס מזומן לקופה , תזרים המזומן לא יראה הכנסה ואם מכר בתשלומים , דוח תזרים המזומן יתייחס להכנסת המזומן בעת קבלתו בפועל .

  מכאן חשיבותו של דוח זה , הצגת  תנועות ומגמות אמתיות למזומן בעסק ,  כאשר התזרים הוא שלילי   , כלומר העסק מוציא כספים יותר מאשר מכניס , וכאשר מדובר במגמה שמאפיינת תקופות מתמשכות מנהל העסק חייב לבחון דרכי פעולה מתאימות כי העסק לא יוכל לשרוד לאורך זמן עם תזרים שלילי . 

  תזרים חיובי הכרחי לעמידה בהתחייבויות השוטפות של העסק , לתשלום ההוצאות השוטפות ואף לקבלת החלטות השקעה ופיתוח עתידי .  

 מומלץ להשתמש בדוח הן כדוח תקופתי  להבנת וניתוח נתוני התקופה הספציפית והן לצורך השוואה בין תקופות לאפיון מגמות העסק .

   

להערות , שאלות ובירורים 

אשמח לעמוד לרשותכם   

   קאסם סלאם